Təlimlər

Bank işi təlimi

UNİVERSAL Bank işçisi üzrə PROQRAM:

 • 1.Səhm və kapital haqqında məlumatlar
 • 2.Azərbaycan Respublikasının bank sistemi
 • 3.Bankların təşkilati (idaretmə) strukturu
 • 4.Bank və BOKT qanunvericiliyi
 • 5.Bank hesabı (Mülki Məcəllə) və Banklarda hesabların açılması aparılması və bağlanması
 • 6.Nağdsız hesablaşmalar haqqında qanunun şərhi
 • 7. nağdsız hesablaşmalar (təlimat)
 • 8.Fiziki və hüquqi şəxslər (Hüquqi şəxslərin yaradılması və dövlət qeydiyyatı / Hüquqi şəxslərin təşkilati hüquqi formaları /Hüquqi şəxslərin sənədləri)
 • 9. Qeyri kommersiya hüquqi şəxslərin əməliyyatları - Qrantlar və subqrantlar
 • 10.Bank əmanəti və əmanətlərin sığortalanması
 • 11.Plastik kartlarla əməliyyatlar
 • 12.Valyuta rejimi
 • 13.Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə (PL/TMM)
 • 14.FATCA/CRS
 • 15.İstehlak kreditlərinin təsnifatı və istehlak kreditləri üzrə risklərin qiymətləndirilməsi
 • 16.MKR və AKB - Məlumatların təqdim olunması
 • 17. İdxal ixrac əməliyyatları aparan müştərilərlə iş
 • 18.Açıq valyuta mövqeyi limitlərinin müəyyən edilməsi
 • 19.Banka aidiyyəti olan şəxslərlə əməliyyatların aparılması
 • 20.Maliyyə hesabatları: Balans
 • 21. Balansdankənar əməliyyatlar
 • 22.Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və xüsusisi ehtiyatların yaradılması
 • 23.Nağd əməliyyatlar (kassa)
 • 24. Dövlət satınalmaları ilə işləyən müştərilərlə iş
 • 25. Ödəniş sistemləri (AZİPS, XÖHKS, SWIFT, AÖS)

Əlavə məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz:

Tel/WhatsApp:
E-poçt:


MY EXPERT - Təcrübə, Etibarlılıq, Nəticələr


Paylaşın: